Đánh giá Đồng hồ IWC Portuguese Annual Calendar IW503502 Super Fake 

Hôm nay, Pro Watch muốn giới thiệu một mẫu đồng hồ IWC Portuguese 7 Days khó được sao chép nhất, số tham chiếu của nó là IW503502. Linh hồn của đồng hồ là bộ máy của nó, nó có rất nhiều chức năng bao gồm tháng, ngày, tuần, giây nhỏ và dự trữ năng lượng. … Continue reading Đánh giá Đồng hồ IWC Portuguese Annual Calendar IW503502 Super Fake