Đánh giá đồng hồ Bell & Ross Aviation BR 01-92 Airborne Replica 

Bạn đã bao giờ nghĩ về việc làm thế nào để thiết kế ra một mẫu đồng hồ vô cùng đặc biệt? Tất cả những gì bạn có thể tưởng tượng là những thiết kế truyền thống và cổ điển? Nhưng có một thương hiệu đồng hồ đã ra mắt nhiều mẫu đồng hồ quân … Continue reading Đánh giá đồng hồ Bell & Ross Aviation BR 01-92 Airborne Replica