Đồng hồ Cartier Santos 100 XL vàng hồng 40mm Replica với bộ máy Miyota 9015

Đây là lần đầu tiên tôi thấy một chiếc đồng hồ Cartier Santos bằng vàng hồng đầy đủ như vậy, trong quá khứ, tôi chỉ thấy các mẫu Ballon Bleu vàng vàng hoặc vàng hồng từ Cartier. Chúng ta đều biết Cartier là một thương hiệu lớn, nó thậm chí còn nổi tiếng hơn tất … Continue reading Đồng hồ Cartier Santos 100 XL vàng hồng 40mm Replica với bộ máy Miyota 9015