Đồng hồ IWC Portuguese IW371446 Super Fake với Dây đeo bằng da

Trong thị trường của chúng tôi, có rất nhiều đồng hồ IWC cổ điển đã được sao chép, trong số đó, những chiếc tốt nhất thuộc về Portuguese và Portofino. Hôm nay, Pro Watch muốn nói về tiếng Portuguese Chrono, đó là mẫu nổi tiếng nhất của bộ sưu tập Portuguese. Mẫu đồng hồ này … Continue reading Đồng hồ IWC Portuguese IW371446 Super Fake với Dây đeo bằng da