Đồng hồ Panerai PAM 389 Luminor Submersible Titanium Super Fake

PAM 389 là một chiếc đồng hồ hợp nhất sử dụng vật liệu titan, gốm và cao su, bộ máy của nó là Panerai P.9000 Calibre nổi tiếng, đồng hồ có mặt kính sapphire và vỏ bằng titan. PAM 389 có vỏ bên trong chống từ tính để đảm bảo đồng hồ có thể hoạt … Continue reading Đồng hồ Panerai PAM 389 Luminor Submersible Titanium Super Fake