Đồng hồ Roger Dubuis Double Tourbillon RDDBEX0291 Super Fake đến từ nhà máy JB

Tourbillon là một trong những chức năng phức tạp trong ngành đồng hồ. Một chiếc đồng hồ tourbillon thường được bán với giá cao ngất trời, vượt quá khả năng chi trả của hầu hết mọi người. Tuy nhiên, trong số tất cả các đồng hồ fake, đồng hồ tourbillon phải là thứ được mọi … Continue reading Đồng hồ Roger Dubuis Double Tourbillon RDDBEX0291 Super Fake đến từ nhà máy JB