Đồng hồ Tudor Black Bay Bronze Replica với Bộ máy Asia ETA 2824

Black Bay Bronzo được Tudor sản xuất vào năm 2016. Đây là mẫu đầu tiên mà Tudor sử dụng vật liệu Đồng trong công nghệ chế tạo đồng hồ. Trong ngành công nghiệp đồng hồ fake, nhà máy V6 và ZF đã tạo ra chiếc đồng hồ này. Ngay cả phiên bản từ nhà máy … Continue reading  Đồng hồ Tudor Black Bay Bronze Replica với Bộ máy Asia ETA 2824