Đồng hồ Tudor Bronze Bucherer Replica Bộ máy Swiss ETA 2824 

Là một thương hiệu con của Rolex, Tudor cũng đã sản xuất rất nhiều mẫu cổ điển. Heritage Black Bay là một bộ sưu tập Tudor tuyệt vời, và trong những năm gần đây, Tudor đã ra mắt một số đồng hồ Rep 1:1 Black Bay tuyệt vời được làm bằng vật liệu khác nhau … Continue reading Đồng hồ Tudor Bronze Bucherer Replica Bộ máy Swiss ETA 2824