Nhà máy ZF ra mắt mẫu Blancpain Fifty Fathoms Replica ETA 2836-2

Trong thị trường của chúng tôi, chiếc đồng hồ duy nhất từ ​​Blancpain có thể thu hút sự chú ý của chúng tôi là Fifty Fathoms. Đồng hồ thợ lặn này có một lịch sử khá dài. Cả ZF và Noob đều tạo ra bản fake của Blancpain Fifty Fathoms vài năm trước. Noob đã … Continue reading Nhà máy ZF ra mắt mẫu Blancpain Fifty Fathoms Replica ETA 2836-2